מטבחים

במסורות שונות, המטבח והמרחבים סביבו הם הקיבה והשכל ובעצם לב הבית. לכאן באים, מכאן הולכים