ילדים

ילדים הם בני אדם מפותחים במיוחד, עניין מתעתע כיוון שהם נמוכים וצעירים יחסית. בשל כך, עיצוב נכון לילדים מחייב, לדעתי, יצירתיות יוצאת דופן.