חלונות ודלתות

חלונות ודלתות הם פתחי יציאה וכניסה לאור, אוויר, ראות, בני בית ואורחים מזדמנים ולא-מוזמנים...
מצד שני, אפשר לומר שהם ציורים מופשטים, שממלאים בנוסף עוד כמה פונקציות...