חלונות ודלתות

חלונות ודלתות הם פתחי יציאה וכניסה לאור, אוויר, בני הבית ואורחים מזדמנים ולא-מוזמנים... באותו הזמן, אפשר לראות בהם ציורים מופשטים, שממלאים בנוסף עוד כמה פונקציות..