חדרי מגורים

חדרים, חללים, מרחבים, ד' אמות הבית לחלקיו

מרחב המגורים המרכזי הוא לב הבית, העוגן שלו, המקום שאליו באים וממנו הולכים, ובדרך כלל הוא מכתיב את מה שקורה באגפים ובשוליים