ייצור בלוק אדמה

שלב 7: בלוק אדמה 0.2

כאן, משמאל לכתפו של פועל מעדת המיעוט, נראה הבלוק שבסופו של דבר שימש לבניית הבית. הוא נראה ככה כי הוא בלוק שְטרַאבַּה. כאשר מצמידים, אופקית, שני בלוקים כאלה, נוצר ביניהם פתח מעוגל היכול לשמש, בקירות מוכנים, להעברת צנרת 4 צול (ביוב) אנכית.

צורת הבלוק הזו נבחרה לשימוש אצלי בבית מהטעם הפשוט שמכל המכונות במפעל, רק המכונה המייצרת בלוק שטראבה היתה פנויה להובלה.

בלוק זה מורכב מ-60% פסולת בניין, 20% אדמה שחורה מהחצר, 19% מייצב, ואחוז אחד של מלט כפשרה הכרחית. בדיעבד, האחוז של פסולת הבניין היה גבוה מדי, והיה נכון להוריד חצי ממנו ולהחליפו באדמת חמרה. ואכן, בשלב מאוחר יותר, כאשר ייצרנו טיט וטיח, השתמשנו רק באדמת חמרה ובמייצב.