בניית בית אדמה

שלב 9: מי שימצא את בור החלחול יקבל משהו

צילום זה נעשה לאחר השלמת יציקת הרצפה. כפי שאפשר לראות, היא רטובה, ותמשיך להיות רטובה עוד ימים ארוכים, שבהם הבטון מתקשה.

עוד אפשר לראות בצילום שני פרטים חשובים. האחד הוא השלד הראשוני של הממ"ד הצומח באזור הצמוד לבית הישן. הדיון בנחיצותו של הממ"ד ייערך בפרק שאחרי הפרק הבא. הפרט השני הוא מצד שמאל: מעין חביונת אפורה שממנה מגיח צינור שפוף (מוקפת בעיגול). הפריט הזה הוא ראשו של בור חלחול – אחד משלושה בחצר.

על מנת להבין מהו בור החלחול, הנכם מוזמנים לעבור לשלב 10, שבו מוצג הבוח"ל ברזולוציה מרשימה תוך הסבר הכולל את היסודות הפיזיקליים, התיאורטיים והפוליטיים של הנ"ל לדורותיו.