בניית בית אדמה

שלב 14: הכל מתחיל להתחבר

צילום פנים של החלל המרכזי בבית ריק מעובדים פרט לרתך יפה תואר במרומי הסולם משמאל. בקירות, פרופיל U מפח פלדה דק מחליף את קורות הבטון הנהוגות בבנייה הסטנדרטית לחיזוק קירות ופתחים. השקיות הירוקות, במרכז הקיר הנמוך ומשמאל לסולם, מכסות את פתחי הכניסה של מערכת קירור האוויר. הקיר הקמור מימין הוא אזור פינת האוכל, ומאחורי הקיר הנמוך יתופעל בעתיד הקרוב מטבח אורפלי-תורכי. הפְלַאחים האנכיים הצומחים מהקורות הם הכנה לפֶטוֹת של הגג.

שטח החלל המרכזי שנראה כאן, וכולל חדר מגורים, פינת אוכל ומטבח (מאחורי הקיר הנמוך), הוא 55 מ"ר. בלבד. ובכל זאת, למשפחה שיש בה 5 נפשות, הוא די והותר.

באותו עניין, הבית בכללותו הוא בשטח של 165 מ"ר, כאשר התב"ע מאשרת לבנות 330 מ"ר. במלים אחרות, לא כל מה שמותר - צריך.

אשר לברושים ברקע – ובכן, אלה ברושים אקזיסטנציאליים לגמרי.